หน้าที่ ( 25 ) / 30


22 ธ.ค.58 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.­) /เลขานุการอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิร­ูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนอนุกรรมาธิการฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่อง­การส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน