หน้าที่ ( 24 ) / 30


 7 ม.ค.2559 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)  อภิปรายเสนอแนะการปฏิรูปด้านต่างๆของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค.2559