หน้าที่ ( 23 ) / 30


19 ม.ค.59 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป ในเรื่อง การปฏิรูประบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน  ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 4/2559  รายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม