หน้าที่ ( 20 ) / 30


29 ก.พ.59 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนะ เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 9/2559  การรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ