หน้าที่ ( 18 ) / 30


7 มี.ค.59 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)
อภิปรายเรื่อง เศรษฐกิจเพื่อสังคม(Social Economy)
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 11/2559 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ