หน้าที่ ( 14 ) / 30


24มี.ค.59 เวลา13.30น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./สปท.-กรรมาธิการฯ ด้านพลังงาน ร่วมประชุมกับ คณะกรรมธิการฯด้านสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3