หน้าที่ ( 15 ) / 30


15 มี.ค.59   พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./สปท.-กรรมาธิการฯ ด้านพลังงานและโฆษกกรรมาธิการ  พร้อมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเข้าศึกษาดูงานการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวล และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล โชคชัย ณ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด(AAPP) โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา