หน้าที่ ( 10 ) / 30


7 เม.ย.59 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(MOU) ระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับองค์กรเครือข่าย  ห้อง 219 อาคาร 2 รัฐสภา