หน้าที่ ( 7 ) / 30


28 เม.ย.2559 [รายการZOOM IN :วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา] พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./สปท. ประเด็น : ผลักดันกฎหมายจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศ