หน้าที่ ( 5 ) / 30


28 พ.ค.2559  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และคณะตรวจเยี่ยมโรงพักปฏิรูปต้นแบบ สภ.เมืองนครสวรรค์  เพื่อติดความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปกิจการตำรวจ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้การบริการประชาชน รวมไปถึงการปรับปรุงระบบงานสืบสวนสอบสวนต่างๆ หวังให้ประชาชนได้รับความเท่าเทียมและเป็นธรรมจากระบบงานสืบสวนสอบสวน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการมากที่สุด.

                 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ กรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พลตำรวจโท ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/สปท.  พลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน โฆษกกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พันตำรวจเอกไตรเมต  อู่ไทย ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ และนายเอกกมล วงศ์สุรไกร ที่ปรึกษา รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพักปฏิรูปต้นแบบ สภ. เมืองนครสวรรค์  โดยมีพันตำรวจเอก อำนาจ โฉมฉาย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบและการบริการต่างๆ ของโรงพัก  และได้บรรยายสรุปภาพรวมการทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางานสอบสวน ซึ่งยังมีจำนวนพนักงานสอบสวนที่ไม่เพียงพอ นับตั้งแต่ปรับปรุงการพัฒนางานสอบสวนมา สามารถแก้ไขปัญหาสำนวนคดีได้ดีขึ้น มีสำนวนคดีค้างลดลง