หน้าที่ ( 3 ) / 30


12 ก.ค.2559 [มองรัฐสภา ช่อง10 TPTV] พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./สปท./โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ให้สัมภาษณ์เรื่องอนุรักษ์พลังงานโดยระบบบริษัทจัดการพลังงาน ( Energy Service Company : ESCO)