หน้าที่ ( 30 ) / 119


3 ธ.ค.2560 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา  รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรองค์พระประธาน พระมิ่งมงกุฏศรีศากยมุนีโคดม พระประธานในพระอุโบสถ หน้าตักกว้าง 108 นิ้ว ณ วัดศรีมิ่งมงคลวราราม บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธาภิเษกพระมิ่ง   มงกุฏศรีศากยมุนีโคดม ขนาด 9 นิ้ว  พระกริ่งมิ่งมงกุฏและเหรียญมิ่งมงกุฏ