หน้าที่ ( 29 ) / 119


17 ธ.ค.2560  พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา  รอง ผบ.ตร./ประธานมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล เป็นประธานประกอบพิธีมอบโค-กระบือ    ให้เกษตรกร ต.โพนงาม จำนวน 229   รายและร่วมปลูกต้นไม้กับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้(ACE) ณ วัดหนองแสง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี