หน้าที่ ( 28 ) / 119


28 ธ.ค.2560 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. ร่วมพิธีสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี และ ฉลองครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี