หน้าที่ ( 24 ) / 119


22 เม.ย.61 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ และบรรจุพระสารีริกธาตุบนพระใหญ่ และเททองหล่อพระ ณ วัดมิตโพธิญาณ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี