หน้าที่ ( 18 ) / 119
28 ต.ค.61 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ได้ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ และทอดถวายกฐินมหาสามัคคี ณ วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์  

 


 

     ร่วมสวดมนต์บน "พระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม 37 ยอด"
ที่ วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ เป็นเจดีย์เพชร 37 ยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถาน โดยนำพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในผอบทองคำ พร้อมฉัตรทองคำ นำขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดใหญ่สูงสุดพระมหาธาตุ ขออนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน (ต่อ)

      ร่วมสวดมนต์บน "พระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม 37 ยอด"
ที่ วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ เป็นเจดีย์เพชร 37 ยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถาน โดยนำพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในผอบทองคำ พร้อมฉัตรทองคำ นำขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดใหญ่สูงสุดพระมหาธาตุ ขออนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน