หน้าที่ ( 10 ) / 119


21 เม.ย.62 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล ได้มอบโค-กระบือ ในพิธีมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 113 ราย ณ วัดหนองไผ่พิทยาราม โดยมี พระอธิการเลี่ยม กิตติเมธี เจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา เขตสาธร ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ และคุณชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานครั้งนี้
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อการกุศลร่วมกันระหว่างมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล สำนักงานตำรวจแห่งชาติและจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้มอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศแล้วกว่า 96 ครั้ง รวมทั้งสิ้น