หน้าที่ ( 5 ) / 401


 13 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. (กศ),พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ,พล.ต.จรัส ปัญญาดี รอง มทน.3 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมซักซ้อมและตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จฯ ในภาระกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่