หน้าที่ ( 2 ) / 401


 

 26 ม.ค.2564 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./ประธานกรรมการมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 112 ชีวิต   โดยมี พระอธิการเลี่ยม กิตฺติ(เมธี) ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ เหล่าข้าราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วม ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพฯ