กรอกข้อมูล
หน่วยงาน *ตัวอย่าง edu
พ.ศ. *ตัวอย่าง : 57
ประเภท *ตัวอย่าง : A
ตำแหน่ง *ตัวอย่าง : รอง สวป. (ตัวย่อ)
ประเภทข้อมูล *ตัวอย่าง :1 (ประเภท 1 : ทำเนียบฯ)
ปีงบประมาณ *ตัวอย่าง 57(พ.ศ.)
มือถือ **ตัวอย่าง : 0-8xxx-xxxx,0-8xxx-xxxx
โทรศัพท์ **ตัวอย่าง : 0-2xxx-xxxx,0-2xxx-xxxx
อีเมล์ **ตัวอย่าง : example@hotmail.com
ขั้นตอนการใส่ชื่อเฟซบุ๊คของตัวเอง
1.คลิ๊กเพื่อไปยังหน้าแรกของเฟซบุ๊คของเรา (timeline)
2.ก๊อปปี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านหลังเครื่องหมาย /
(ที่ขีดเส้นใต้ในรูป) แล้วเอาไปใส่ในช่องว่าง 
**ตัวอย่างที่ 1 : http://www.facebook.com/wiyoung ให้พิมพ์เฉาะส่วนท้ายตัวอักษรสีเหลืองคือ wiyoung ลงในช่องว่าง
**ตัวอย่างที่ 2 : http://www.facebook.com/profile.php?id= 1815932492 ให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขส่วนท้ายสีเหลืองคือ 1815932492ลงในช่องว่าง
หมายเหตุ : -ไม่ต้องพิมพ์คำว่า http://www.facebook.com ลงในช่องว่างครับ -คำที่พิมพ์จะต้องไ่ม่มีช่องว่างหรือเว้น วรรคหรือ ไ่ม่ใช่ภาษาไทย ครับ

ดูตัวอย่างการใส่ชื่อเฟซบุ๊ค

**ตัวอย่าง : http://www.facebook.com/kumpaisasanaให้พิมพ์เฉาะส่วนท้ายตัวอักษรสีเหลืองคือ kumpaisasanaลงในช่องว่าง

หมายเหตุ *เช่น สถานที่ทำงานปัจจุบันฯลฯ
ภาพที่ 1 ภาพ นอร.
ภาพที่ 2 ภาพปัจจุบัน

คลิกปุ่ม Submit
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

คลิกล้างข้อมูล