ประวัติและผลงาน พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา
365 วันผู้การทางหลวง
595 วันผู้การปากน้ำ
137 วันผู้การตราด
1,095 วัน กิจกรรม
เพื่อประชาชน

โครงการจัดสร้าง
พระพุทธรูปปางลีลา
: ข่าว : พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา
ผลงาน : ผบช.ศ. 2556