365วัน พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ตำรวจทางหลวงและ
มิสไทยแลนด์2548

รณรงค์ให้ขับขี่อย่างปลอดภัยช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2549